Revízie plynových zariadení, čerpacích staníc LPG


 • Hľadáte špecialistu na revízie plynových zariadení? Oslovte spoločnosť  HEMART SK s.r.o., so sídlom v Žiline, ktorá má v odbore dlhoročné skúsenosti.

 • Pôsobíme na území celého Slovenska. Služby neposkytujeme len firemným prevádzkam, ale aj rodinným domom.
 •   Sme dlhoročným dodávateľom služieb pre renomované spoločnosti v oblasti propán - butánových zariadení ako napr. PROBUGAS a.s., 1. SPS a.s. a pod. Emil Horský je autorom viacerých prevádzkových predpisov a návodov pre obsluhu PB zariadení, podieľal sa na legislatívnom procese od prvých začiatkov vzniku čerpacích staníc LPG.
 •  
 • Plynárenstvo v Žiline - HEMART

 • zemný plyn
 • plynové a tlakové zariadenia, propán - bután
 • konzultácie a poradenstvo
 • revízie, odborné prehliadky a skúšky
 • čerpacie stanice LPG
 • propán - bután
 
 • Vykonávame dborné prehliadky a skúšky (revízie) pre vyhradené tlakové a plynové zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.:

 • Vlastníme osvedčenia a oprávnenia revízneho technika a certifikát na meranie hrúbky ultrazvukovou metódou, ktoré oprávňujú vykonávať našu činnosť. Ceny za nami poskytované služby sú závislé od typu a rozsahu zariadenia. Pri podpise zmluvy na opakované celoročné revízie vykonávame služby v rámci celej SR bez účtovania nákladov na dopravu.
 • Poskytujeme komplexný legislatívny servis (dokumenty, predpisy, návody, asistencia pri kontrolách št. dozorných orgánov, ...), vnútorné a tlakové skúšky VTZ bez odstavenia prevádzky (skúška ultrazvukovou metódou).
 •  


vykonávanie revízií
osvedčenia revízneho technika
kontakt + mapa


 • Revízie vykonávame do 1. týždňa odo dňa objednávky - prevažne do 2 dní. Odborné poradenstvo, prehliadky a skúšky sa vykonávajú priamo na mieste inštalácie zariadenia, výstupné doklady (revízne správy) sú zasielané do dvoch dní od konania kontroly.
 • Poskytujeme komplexný legislatívny servis (dokumenty, predpisy, návody, asistencia pri kontrolách št. dozorných orgánov, ...), vnútorné a tlakové skúšky VTZ bez odstavenia prevádzky (skúška ultrazvukovou metódou).
 

 • HEMART SK s.r.o.

 • Adresa: Nám. sv. J. Bosca 154/19, 010 04 Žilina
 • Telefón: 0910 946 604 , E-mail: ehorsky@hemart.sk
 • Konateľ: Ing. Emil Horský